تبلیغات
سایت اختصاصی طریقت قادری خالصی طالبانی - شیخ داود طائی (قدس)
(( اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی‘ سَیِّدِنا مُحَمَّدٍ وَ عَلی‘ الِ سَیِّدِنا مُحَمَّدٍ .))
تاریخ : 1391/10/21
نویسنده : نادر نادری
شیخ داود طائی (قدس)


       كنیه‌اش ابوسلیمان و از بزرگان مشایخ اهل تصوف بود. در ورع به حد كمال، در فقه

سر آمد و در انواع علوم بهره‌ای تمام داشت. بیست سال شاگردی امام ابوحنیفه كرد

اوایل كارش حزنی بر او غالب بود و پیوسته از خلق گریزان.

      روزی شنید كه نوحه‌گری چنین می‌گفت: ...


كدام موی و روی بود كه در خاك نشد و كدام چشم بود كه در زمین مدفون نگردید؟ دردی
 عظیم از این معنی به وی فرود آمد و قرار از او برفت و حیران ماند.

      چون در محضر درس ابوحنیفه آمد، امام او را بدین حال بدید و گفت: تو را چه شده است؟
 داود آن واقعه بازگو كرد و گفت: دلم از دنیا سرد شده است و چیزی در من پدید آمده است
كه راه بدان نمی‌دانم و در هیچ كتابی معنی آن نمی‌یابم و به هیچ فتوی در نمی‌آید.
امام گفت: از خلق دوری كن.

      داود روی از خلق بگردانید و در خانه معتكف شد. چون مدتی برآمد امام ابوحنیفه نزد او
برفت و گفت: این كار نباشد كه در خانه بمانی و سخن نگویی، كار آن باشد كه در میان
 ائمه بنشینی و سخن نامعلوم ایشان بشنوی و بر آن صبر كنی و هیچ نگویی
، آنگاه مسایل را به از ایشان دانی.

       داود یك سال چنین كرد و هر چه می‌گفتند صبر می‌كرد و جواب نمی‌داد. پس
 از این مدت به حبیب عجمی برخورد و گشایش كارش در این راه از او شد و مردانه
 پای در طریق نهاد و كتاب‌های خود را در فرات انداخت و از خلق روی بگردانید.

      یكی گفت پیش داود رفتم سبوبی آب دیدم در آفتاب نهاده بود. گفتم:
 چرا در سایه ننهی؟ گفت: چون آنجا بنهادم سایه بود، اكنون از خدای
شرم دارم كه از برای نفس باز آن را در سایه گذارم.

      معروف كرخی گوید: هیچ كس را ندیدم كه دنیا را خوارتر از داود داشت،
كه دنیا و اهل دنیا در نظر او ذره‌ای ارزش نداشت.

      یكی پیش داود بود و در وی می‌نگریست. داود گفت: ندانی كه چنان كه بسیار گفتن
 كراهت دارد، بسیار نگریستن همچنان است.

      گویند كسی پیش او رفت و گفت: سقف خانه شكسته است و خواهد افتاد. گفت:
 بیست سال است كه این سقف را ندیده‌ام.
      حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده وفاتش را 
165 هجری دانسته و امام یافعی
 وفات او را سال
162هجری نگاشته است.موضوعات مرتبط: مشایخ بزرگوار و باوقار (رح) ,
برچسب‌ها: داود طائی , شیخ داود طائی , شیخ داود طائی (رح) , زندگی نامه داود طائی , زندگی نامه شیخ داود طائی , داود طائی (فدس) , شیخ داود ,
آخرین مطالب