تبلیغات
سایت اختصاصی طریقت قادری خالصی طالبانی - خدایی را می پرستم كه :
(( اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی‘ سَیِّدِنا مُحَمَّدٍ وَ عَلی‘ الِ سَیِّدِنا مُحَمَّدٍ .))
تاریخ : 1392/05/11
نویسنده : نادر نادری

خدایی را می پرستم كه :
1- بخشنده ومهربان باشد.

2- پروردگارجهانیان باشد . 1/1

3- پادشاه روز جزا باشد. 2/1

4- سرگردان كننده مسخره كنندگان باشد 15/2

5- احاطه كامل بر كفارداشته باشد.19/2

6- برهرچیزی توانا باشد.20/2

7- آفریننده خلایق باشد.21/2

8- زمین را فرش وآسمان را به مثابه سقفی بنا نهد واز آن باران رانازل نماید تا ثمرات و روزی برای ساكنین

زمین فراهم آید.22/29- آفریننده وسایل آرامش برای بشر وآفریننده هفت آسمان باشد .29/2

10- تعلیم دهنده دانش به بشر باشد .31/2

11- دانا وحكیم باشد .34/2

12- توبه پذیرومهربان باشد.37/2

13- كتاب ووسیله تشخیص حق را به راهنمایانش آموخته باشد. 53/2

14- زنده كننده مردم بعدازمرگشان باشد.56/2

15- سختگیربرمنحرف كنندگان كلامش باشد.59/2

16- مرده را زنده كند .73/2

17- به آنچه انجام می دهیم غافل نباشد.74/2

18- آگاه به نهان و آشكار اعمال مردم باشد.77/2

19- ازوعده اش تخلف نكند.80/2

20- تعین كننده عذابی دردناك بر منكران باشد.90/2

21- به كار ستم كاران ومستكبران آگاه باشد.95/2

22- به آنچه انجام می دهیم بینا باشد. 96/2

23- دشمن دشمنان خود ،فرشتگان وپیامبرانش باشد. 98/2

24- تبیین كننده برنامه روشنی بر پیامبرش باشد.
99/2

25- رحمتش را به هركس كه مستحق باشد ببخشد. 105/2

26- پادشاه آسمانها وزمین باشد.107/2

27- به هر كارنیكی پاداش بدهد. 110/2

28- به هركسی خالصانه در مسیرش قرارگیرد پاداش وآرامش كامل دهد.112/2

29- حاكم وقت حسابرسی خود او باشد.113/2

30- مشرق ومغرب متعلق به او باشد وبه هركجا بنگریم اورا بیابیم.115/2

31- ازفرزندونوادگان منزه باشد ودرعین حال صاحب همه هستی وكائنات باشد.116/2

32- پدیدآورنده آسمان ها وزمین باشد وهرآنچه را بخواهد در دم بیافریند..117/2

33- شنوا ودانا باشد.127/2

34- عزیزوحكیم باشد.129/2

35- نسبت به مردم رئوف ومهربان باشد. 143/2گردآورنده و نوشته شده توسط : (   درویش کیهان سبحانی - پاوه   )


موضوعات مرتبط: فضایل ،ارکان و آداب اسلام ,
برچسب‌ها: خدا , الله , الله تعالی , الله (ج) , چگونه خدا را بشناسیم , خدا شناسی , صفات الله ,
آخرین مطالب